Tuticare - Hệ thống siêu thị mẹ và bé hàng đầu VN tuyển Giám sát bán lẻ khu vực Hà Nội Tuticare - Hệ thống siêu thị mẹ và bé hàng đầu VN tuyển Giám sát bán lẻ khu vực Hà Nội
(31-10-2016, 8:33 am)
HỆ THỐNG SIÊU THỊ MẸ VÀ BÉ TUTICARE TUYỂN GIÁM SÁT CỬA HÀNG KHU VỰC HÀ NỘI/ MỨC LƯƠNG 7-10TR/ PHỎNG VẤN ĐI LÀM NGAY/ THỜI GIAN LÀM VIỆC GIỜ HÀNH CHÍNH CỐ ĐỊNH
  • SPG
  • KawaMart